Information om KF
In English!


Konservativt Forum (KF) är en träffpunkt för konservativa i Sverige, och en plattform för konservativ idébildning och nätverkande. KF är partipolitiskt oberoende, och samlar deltagare från de etablerade svenska center-högerpartierna, såväl som från andra föreningar och organisationer relaterade till konservatism och konservativa frågor.

KF grundades år 2002 av tre studenter, baserat på deras respektive personliga kontaktnät. För att undvika varje tänkbar risk att bli förknippad med högerextremism har KF varit tämligen restriktiva med att registrera nya deltagare, och har fokuserat på att värva dem som administrationsgruppen eller någon av forumets befintliga deltagare själva har eller bibringas en viss uppfattning om att de faktiskt har en regelrätt konservativ attityd och klassiskt konservativa åsikter. Idag har KF ca 90 st deltagare, från hela Sverige och mellan 17-60 år gamla.

KF:s hittills mest uppmärksammade evenemang var en konferens sommaren 2005, som samlade över 40 st personligen inbjudna konservativa från hela Sverige, vilka i princip var representativa för åldersbredden på KF. De flesta av konferensdeltagarna är medlemmar av endera av partierna Moderata Samlingspartiet respektive Kristdemokraterna. Vid konferensen åhördes fyra framstående konservativa talare och diskuterades KF:s utveckling, vad som är idag och vilka framtidsutsikter som finns för den svenska konservatismen.

Denna ”konservativa rikskonferens” var den första i sitt slag på mer än två decennier. Detta beror dels på det faktum att moderaterna har varit det självskrivna partiet för konservativa tills för bara 10-15 år sedan, dels beror det på att flera tidigare försök att organisera svensk konservatism har misslyckats med att hålla högerextremisterna på behörigt avstånd och därmed aldrig byggt upp tillräcklig legitimitet för att kunna locka deltagare till en dylik konferens bara för konservativa. Förtroende och legitimitet har varit KF:s ledstjärnor från första början. Den svenska konservativa konferensen 2005 diskuterades i tre svenska tidskrifter under hösten: kristdemokratiska tidskriften Kristdemokraten, anti-kommunistiska Tidskriften Contra och konservativa studentorganet Tidskriften Heimdal.

Sedan dess har KF arrangerat konferenser och seminarier varje år.

Idémässigt har KF som ett av sina syften att visa upp den klassiska konservatismen i dess fulla nyansrikedom, vilken allmänt är i princip helt obekant utanför en mycket begränsad akademisk krets i Sverige. KF har inget eget politiskt program, eftersom vi inte vill bli uppfattade som en politisk organisation – utan just såsom en träffpunkt för konservativa. De grundläggande konservativa värden som vi vill belysa särskilt genom forumets existens är likväl: den historiska och kulturella kontexten som utgångspunkt för förståelsen av sig själv och för ens medmänniskor; de naturliga gemenskaperna som grund för den sociala ordningen; kontinuitetens nödvändighet för utvecklingen och för det eftersträvansvärda framsteget; det fundamentala i att familjen utgör samhällets minsta byggsten; medborgarens rätt till frihet under ansvar; behovet av en statsmakt för garanterandet av ordning, demokrati och de många enskildas frihet; samt nödvändigheten av subsidiaritetsprincipen att en högre beslutsnivå inte ska befatta sig med frågor som kan beslutas om på en lägre nivå.

På KF:s hemsida www.konservativtforum.org har forumet samlat ett större antal artiklar av mer eller mindre välkända svenska konservativa skribenter. Detta är det största öppna elektroniska biblioteket för modernt, svenskt, konservativt tänkande som finns, och är också iordningställt med författarnas godkännande. Nya artiklar läggs upp på hemsidan regelbundet.

Kontakt: info@konservativtforum.org