Din delaktighet   

      Konservativt Forum har inga "medlemmar" i strikt bemärkelse. Däremot kan man registrera sig som deltagare av vår Internet community här på hemsidan. Mottagare av KF:s nyhetsbrev är just mottagare av KF:s nyhetsbrev.

Vi är stränga när det gäller antagningskriterierna. Vi vill inte ha med oss vare sig högerextremister (i konventionell mening) eller infiltratörer.

Nya användagare antas genom rekommendation av redan registrerade, alternativt genom meritering. Med meritering avses då att antingen i ett externt sammanhang (i en publikation eller i ett föreningssammanhang) eller i forumets Internet community ha givit klara uttryck för en konservativ analys.

Det går inte att köpa sig in vare sig i KF:s nätverk eller Internet community. Däremot ser vi gärna att Du övertygar oss om att Du verkligen är konservativ! Det är så Du kan få tillgång till de tjänster, erbjudanden och kontakter som KF förmedlar.

Om Du sympatiserar med konservatismen är Du välkommen att skicka in en ansökan till KF! I nedanstående formulär har Du chansen att övertyga oss om att Du är seriös - alla detaljer kommer att beaktas.

Beviljas Din ansökan så registreras Du i eget namn, och får ett personligt konto där Du själv kan avgöra vilken information Du vill lämna ut om Dig. Öppenhet är nyckeln till det ömsesidiga förtroendet, som är av avgörande betydelse för oss alla inom KF.

Som registrerad deltagare får Du tillgång till vår Internet community, vårt månatliga nyhetsbrev tillsänt Dig och möjlighet att delta i våra aktiviteter och evenemang.

Se även FAQ:n för ytterligare information.Namn:
Ålder:
Ort:
Telefon:
E-mail:
Hur/var har du hört om Konservativt Forum?


Berätta om Dig själv och vad Du gjort / gör / vill göra för den konservativa saken.