Frågor & svar
 • På vilket vis är Konservativt Forum ett forum för konservatism?
  -I vår diskussion står kultur och samhälle i fokus, med tyngdpunkten på Sverige idag, och utgångspunkten är användarnas (konservativa) värderingar. Konservatism är den enda godtagbara idéinriktningen på forumet.

 • Måste man vara väl insatt i konservatismen för att kunna gå med i Konservativt Forum?
  -Nej. Det viktiga för oss är att vi ser att Du har klart konservativa värderingar från början.

 • Kan alla som betraktar sig som konservativa bli deltagare i Konservativt Forum?
  -Nej. Däremot kan alla vi betraktar som konservativa bli deltagare.

 • Högerextremister?
  -Vi garanterar i princip att inga högerextremister kommer in i forumet. Och skulle vi misslyckas i något enskilt fall så kan uteslutning hanteras både snabbt och effektivt. Detsamma gäller personer som hör till tvivelaktiga organisationer.

 • Är jag för ung för Konservativt Forum?
  -Om du är i den åldern, testa i första hand Kristdemokratiska Ungdomsförbundet eller Moderata Ungdomsförbundet och dess konservativa nätverk Unga Konservativa Moderater.

 • Hur säker är intern- sektionen?
  -Varje deltagare har ett personligt konto med tillhörande användarprofil. Det går inte att logga in utan ett eget konto, och i internsektionen går det inte att posta anonyma inlägg.

 •      
 • Är alla i internsektionen medlemmar?
  -Nej. Medlemmar har vi, i strikt bemärkelse, inte. Vi har deltagare, grupperade i olika nivåer. Nivågrupperingen medför lite olika behörighet till communityns delar. Indelningen är grundad på förtroende och aktivitet.

 • Varför så rigorösa antagningskriterier?
  -Det finns många tvivelaktiga element som kallar sig för "konservativa" utan att vara det. Det finns också många som är alltför omdömeslösa i sin sökan efter kontakt med konservativa. Eftersom konservativt nätverkande i Sverige idag bygger till mycket stor del på ömsesidigt förtroende är det bästa Konservativt Forum för sin del kan göra att vidmakthålla en sträng antagningsprocess. Detta underlättar också den fria debatten inom forumet, eftersom personlig misstänksamhet mellan nya och gamla deltagare avhjälpts redan initialt.

 • Är Konservativt Forum ett kristet eller religionsfritt forum?
  -Vi tar inte ställning i vare sig teologiska eller privatreligiösa frågor. Men det svenska samhället och kulturen grundar sig ovedersägligen till stor del på kristna värden och traditioner, vilka vi förbehållslöst bejakar.

 • Är konservatismen "mörkblå"?
  -Konservatismens politiska färg är av hävd vitt.

 •