V
älkommen till Konservativt Forums hemsida!

Konservativt Forum är ett partipolitiskt obundet forum där "klassiskt" konservativa (socialkonservativa, liberalkonservativa, värdekonservativa, kulturkonservativa samt kristdemokrater) kan mötas under tryggade omständigheter. Forumet fungerar som en plattform för konservativ idébildning, opinionsbildning och nätverkande.

I Konservativt Forum är idé- och kontaktutbytet det centrala och vår verksamhet består i interndebatt, artikelförfattande och diverse gemensamma sociala aktiviteter.   
© Konservativt Forum 2002-2012
Mer om Copyright
.