TalarförmedlingPå bilden: Per Dahl, pol chef-
redaktör på Barometern-OT.


Söker Du talare till föredrag om konservatism i allmänhet, i Sverige eller något annat land i synnerhet, eller någon mera preciserad konservativ sakfråga? Söker Du en konservativ debattör?

Obs! Alla talare härigenom representerar sig själva som konservativa, ingen representerar Konservativt Forum som sådant. Konservativt Forum garanterar att ifrågavarande talare är just: konservativa.


Obs! Vi tillfrågar lämpliga talare för ändamålet men vi lämnar inte ut några namn i förväg.


Skicka ett mail till: talare@konservativtforum.org


Räkna med svar inom någon vecka.