Mer om KFKonservativt Forum är en oberoende, fri och skyddad träffpunkt för KONSERVATIVA i Sverige, lika fritt från meningsmotståndare och usurpatorer som från krav på ansvar för någonting mer än ens egna insatser. Konservativt Forum fungerar också som konservativ tankesmedja.

Konservativt Forum vill vara en aktiv och kontinuerlig diskussion över generationerna om historiens lärdomar och morgondagens möjligheter med konservatismen och det svenska samhället i fokus.

Vad vi gör: Forumets användare ägnar sig åt konservativ idédebatt och idéutveckling, vi håller varandra insatta och informerade, vi arrangerar gemensamma sociala aktiviteter och vi bedriver nätverkande.

Konservativt Forum har inga medlemmar; sympatiskt inställda intressenter registreras på administrationsgruppens förtroende. Idag finns ca 90 st personer från hela landet på Konservativt Forum.

Att vara med i Konservativt Forum är gratis, men för tillträde måste man först ha blivit rekommenderad av någon som redan finns på forumet, eller på något annat sätt ingivit administrationsgruppen visst förtroende. Inom forumet ryms alla egentliga konservativa åsikter, givet ömsesidig respekt forumets användare emellan och en allmän god ton i interndiskussionen. Användarna svarar för detta personligen, i sista hand inför forumets administrationsgrupp.


***

Syfte och metod
Konservativt Forums syfte är att skapa en långsiktigt hållfast svensk plattform för den framstegsvänliga, demokratiska och socialt ansvarstagande konservatismen. Detta avser vi i första hand åstadkomma genom att bereda tillfälle för likasinnade att träffas och utbyta idéer, samt genom att fungera som tankesmedja.
     Vad är då konservatism? Att besvara den frågan ter sig för den liberalt eller socialistiskt sinnade obefogad. För den liberal-konservative ter det sig onödigt och för den konservative oändligt pretentiöst. Vi har därför valt att åskådliggöra vad och hur konservatismen är genom de texter som vi lagt ut i elektronisk form under rubrikerna Bibliotek och Artikelbank. Här kan man efter eget intresse hitta tillräckligt med bra underlag för att bilda sig en egen uppfattning om konservatismen och tänkbara konservativa förhållningssätt i olika frågor. Ansvarar för innehållet i respektive text gör angiven författare.