Svenska tidskrifter

Tidskriften Axess

Captus Tidning

Dagens Forskning

Tidskrift för politisk filosofi