Svenska organisationer

Allmänna Försvarsföreningen

Beridna högvakten

Civitas

Den nya välfärden

Förenade Monarkister

Föreningen för upplysning om kommunismen

Föreningen Heimdal

Föreningen Vetenskap och folkbildning

Hemarbetarnas Riksorganisation

Kungliga Hovstaterna

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Rojalistiska Föreningen

Sametinget

Skattebetalarnas Förening

Svenska Försvarsmaktens hemsida

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska Naturskyddsföreningen

Unga Konservativa Moderater

Ägarfrämjandet