Evenemang


Konservativt Forums 10-årsjubiléum 25 augusti 2012
Med internationell gäst från Finland.
Ort: Uppsala

  Föredrag
  Jakob E:son Söderbaum, grundare:
  "Konservativt Forum under 10 innehållsrika år - milstolpar, utbredning och lite nostalgi" [Foto]

  Föredrag
  Stefan Olsson, fil. dr. i Statskunskap:
  "Modern konservatism i Sverige, dess intellektuella och politiska utmaningar" [Foto]

  Föredrag
  Simon Westberg, fil. kand. i Statskunskap:
  "Konservatism – metod eller idé?" [Foto]Konservativa sommarkonferensen 2010
Med internationella gäster från Holland, Finland och Norge.
Ort: Uppsala

  Föredrag
  Nils Fredrik Aurelius (M), f.d. riksdagsledamot och kommunalråd:
  "Historiskt val utan ideologier – om socialismens undergång och en möjlig framtid för konservatismen" [Foto]

  Föredrag
  Jonathan Price, ledamot av holländska Edmund Burke Stichting och chefredaktör för The Clarion Review:
  "The Young Conservative Movement in the United States" [Foto]

  Föredrag
  Anders Edwardsson, historiker och frilansjournalist:
  "Arvid Lindman - en konservativ landsfader" [Foto]Konservativa sommarkonferensen 2009
TEMA: "Den nya konservatismen"

Med internationell gäst från Holland.
Ort: Uppsala

  Föredrag
  Elise Claeson, socionom och fri skribent:
  "Perspektiv på en konservatism för Sverige i 2000-talet" [Foto]

  Föredrag
  Jonathan Price, ledamot av holländska Edmund Burke Stichting och chefredaktör för The Clarion Review:
  "The Edmund Burke Stichting and the building of the paneuropean conservative network" [Foto]

  Föredrag
  Dick Erixon, samhällsdebattör och en av Sveriges främsta bloggare:
  "Konservatismen och det internationella ansvaret" [Foto]Konservativa sommarkonferensen 2008
Med internationella gäster från Finland och USA.
Ort: Uppsala

  Föredrag
  Roland Poirier Martinsson, fil.dr. i filosofi och chef för Timbros Mediainstitut:
  "Förutsättningar för en populär konservatism i Sverige" [Foto]

  Föredrag
  Rolf K. Nilsson (M), riksdagsledamot och tjl. chefredaktör på Gotlands Allehanda:
  "Krisen i försvarsfrågan" [Foto]

  Föredrag
  Torbjörn Aronson (KD), fil.dr. i statskunskap:
  "Harald Hjärne och hans lärjungar – när konservatismen styrde svensk forskning" [Foto]Konservativa sommarkonferensen 2007
Ort: Uppsala

  Paneldiskussion
  Torbjörn Aronson (KD), fil.dr. i statskunskap och Stefan Olsson (m), fil.dr. i statskunskap:
  "Moderaterna och det konservativa arvet" [Foto]

  Föredrag
  Martin Edgélius (M), politisk sekreterare på moderaternas riksdagskansli:
  "Att arbeta som politisk sekreterare" [Foto]Seminarium: Konservatism i vår tid (feb 2007)
Ett samarrangemang mellan Konservativt Forum och Föreningen Heimdal.
Ort: Uppsala

  Föredrag 1
  Claes G. Ryn, professor i statskunskap vid Catholic University of America:
  "Konservatismens kris i USA" [Foto]

  Föredrag 2
  Carl Johan Ljungberg, PhD i statskunskap:
  "Vad har konservativa i Sverige gjort för fel?" [Foto]

  Respondent
  Per Ericson, ledarskribent på Svenska Dagbladet [Foto]Konservativa sommarkonferensen 2006
Ort: Uppsala

  Föredrag 1
  Tyrgils Saxlund, fil.dr. i litteraturvetenskap:
  "1914 års idéer – unghögern och den politiska och litterära debatten" [Foto]

  Föredrag 2
  Stig Lundgren, doktorand i Idé- och lärdomshistoria:
  "Den oskarianska idealismen och människosynen" [Foto]

  Föredrag 3
  Carl Johan Ljungberg, PhD i statskunskap:
  "Hur kan vi värna det svenska kulturarvet?" [Foto]Konservativa sommarkonferensen 2005
Ort: Uppsala

  Föredrag 1
  Charlotta Levay, fil. dr. i företagsekonomi, styrelseledamot av tankesmedjan Civitas:
  "Feminismen och sexualiseringen av det offentliga rummet" [Foto]

  Föredrag 2
  Per Dahl, politisk chefredaktör Barometern-OT:
  "Traditionalism vs. radikalkonservatism" [Foto]

  Föredrag 3
  Jan Olof Bengtsson, fil. dr. i teologi:
  "Konservatismen i Sveriges historia" [Foto]

  Föredrag 4
  Tommy Hansson, styrelseledamot i stiftelsen Contra:
  "Konservatism i USA" [Foto]