Västvärldens dyraste och mest
ineffektiva offentliga sektorDyr offentlig sektor inte effektiv
Av Olle Lindström
Göteborgs Posten 2003-07-29

Sverige har västvärldens mest ineffektiva offentliga sektor. Samtidigt ligger Sverige i topp när det gäller utjämning av inkomstskillnader, enligt en rapport från Europeiska centralbanken (ECB). Inget annat EU-land skulle kunna spara så mycket i den offentliga sektorn som Sverige. Svenskarna skulle kunna få lika mycket "välfärd" för nära på hälften så mycket skattemedel om offentliga sektorn blev effektivare, enligt rapporten. ECB-ekonomerna konstaterar att även andra länder med stor offentlig sektor har problem med effektiviteten.

USA och Japan effektiva
Frankrike, Tyskland och Italien med offentliga utgifter på runt 50 procent av bruttonationalprodukten (BNP) har liknande problem som Sverige med världens största offentliga sektor. USA har, enligt rapporten som publicerats i Dagens Industri, tillsammans med Japan och Luxemburg den mest effektiva offentliga sektorn.
     Ekonomerna betonar dock att beräkningarna ska tas med en nypa salt och snarare ses som indikatorer på vad som kan göras bättre.

Höga kostnader
ECB har genom 15 olika indikatorer mätt den offentliga sektorns resultat i 23 OECD-länder. Utbildning, arbetslöshet, hälsa och förmåga att utjämna inkomstskillnaderna är några av indikatorerna. Där hamnar Sverige över snittet, men i förhållande till kostnaderna rasar Sverige i effektivitetsligan. Sammantaget visar rapporten att de olika ländernas offentliga sektorers resultat inte skiljer sig särskilt mycket åt. Det som skiljer är hur mycket pengar som stoppas in. Det är alltså effektiviteten det kommer an på.
     Samtidigt som länder med liten offentlig sektor får de högsta resultatpoängen lyckas länder med stor offentlig sektor, som Sverige, bäst med att utjämna inkomstskillnaderna. USA är sämst i västvärlden på att utjämna inkomstskillnader.

(TT)